Značkové věci
Vtipné potisky

Obchodní podmínky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Všeobecné podmínky: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Veškeré objednávky jsou považovány za 
závazné. Zákazník odesláním objednávky 
potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi 
platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a 
seznámil se s ustanovením o ochraně osobních 
údajů. 

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli 
přesné a pravdivé údaje do objednávkového 
formuláře. Každá objednávka je po odeslání 
potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední 
možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. 
Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, 
neprodleně nás kontaktujte. 

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním 
objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené 
v již uskutečněné objednávce. 

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky 
kontaktovat pro ověření nebo upřesnění 
objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu 
objednávky, nějaké chybějící či nepřesné 
údaje atp. 

Kupující 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají 
žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů 
prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 
Spotřebitel bez IČ – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. 
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. 
Prodejce (podnikatel) - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. 
Právní vztahy prodávajícího s prodejcem sportovního zboží výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 
Spotřebitel s IČ nebo prodejce sportovního zboží bez smluvně upravených vztahů - právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 

Odstoupení od smlouvy 
Podmínky jsou platné pouze pro koncové uživatele bez IČ, ostatní případy jsou dány čl. VI. bodem e) těchto VOP. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. 
Prodávající upozorňuje kupujícího, že je ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí dodaného zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky: 
a) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s kopií nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo adresy pro zaslání peněz. 
b) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. 
c) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, III) na dodávku spotřebního zboží jako např. cyklo kosmetika (mazání, oleje, čistidla) a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. 
d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který bude odeslán na jím uvedený účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Při neuvedení čísla účtu je částka odeslána na adresu kupujícího uvedenou v objednávce. 
e) V případě, že je kupující spotřebitel s IČ nebo prodejce bez či se smluvně upravenými smluvními vztahy, může být kupujícímu nabídnuto náhradní plnění v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dodací podmínky: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená 
kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v 
poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány 
prostřednictvím přepravní služby anebo je možno 
si je vyzvednout osobně. 

2. Zboží vyrábíme až při konkrétní 
objednávce a tak se doba odeslání pohybuje 
mezi jedním až pěti pracovními dny. 


3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen 
daňový doklad který slouží současně jako 
dodací a záruční list. 


4. Ceník poštovného při nákupu do 3.000 Kč je 
130 Kč s DPH, při nákupu nad 3.000 Kč je 
poštovné ZDARMA. 

5. Poštovné na dobírku je zrušeno z důvodu nevyhledávání zásilek.

Platba predem: 80 Kč 

Osobní odběr: Libotenice- Roudnice nad Labem: 0,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ochrana osobních údajů. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, 
potřebujeme znát některá Vaše osobní data. 
Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme 
množství těchto dat minimalizovat na ta 
nejnutnější a data chráníme před zneužitím. 
Naše práce s osobními daty plně podléhá 
zákonným normám, zejména zákonu o ochraně 
osobních údajů. 


Osobní údaje. 

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme 
při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a 
příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické 
spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k 
Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci 
prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za 
zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc 
adresu sídla firmy, IČ a DIČ. 

Údaje o Vaší činnosti. 

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další 
Vaší činnosti v našem internetovém obchodě 
mají rovněž důvěrný charakter a podléhají 
stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s 
osobními údaji. 

Shrnutí. 

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech 
získáme, chráníme před zneužitím, nikomu 
jinému neposkytujeme (vyjma společností 
zajišťující spediční služby nebo platební 
styk, které obdrží nezbytné minimum informací o 
zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové 
vyřízení konkrétní objednávky) a slouží 
pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. 
Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k 
zasílání informací o slevách, novinkách a 
dalších marketingových aktivitách. V každém 
takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše 
sdělit že si toto nepřejete a takové 
používání nám zakázat. Rovněž máte právo 
kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, 
doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich 
osobních údajů, které jste nám dříve poskytli. 

Váš souhlas. 

Používáním našeho internetového obchodu 
souhlasíte se shromažďováním a používáním 
osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s 
výše uvedenými pravidly.